Logo van Stichting de Piramide uit Bussum

Privacy Statement

Cannabiswinkel Piramide, gevestigd aan Kapelstraat 43-A, 1404 HW Bussum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https:// piramidebussum.nl Kapelstraat 43-A, 1404 HW Bussum 035 693 6465

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cannabiswinkel Piramide verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– IP-adres

– Locatiegegevens

– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

– Internetbrowser en apparaat type

– Cannabiswinkel Piramide analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

– Cannabiswinkel Piramide volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via piramide@ziggo.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cannabiswinkel Piramide verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt aangevraagd of hebt afgenomen.

  • Om een afspraak te maken

  • Om goederen en diensten te leveren die je hebt afgenomen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cannabiswinkel Piramide neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cannabiswinkel Piramide) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cannabiswinkel Piramide bewaart uw gegevens die u verzonden heeft via het contactformulier op de website van Cannabiswinkel Piramide uiterlijk 12 maanden. Binnen 12 maanden na het verzonden contactformulier zullen de gegevens verwijderd worden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cannabiswinkel Piramide deelt of verkoopt geen persoonsgegevens die verzonden zijn via het contactformulier aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cannabiswinkel Piramide gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cannabiswinkel Piramide gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie hier een beschrijving hoe je browser in te stellen om geen cookies meer op te slaan: 

Cookies verwijderen? bekijk de instructies op www.browserchecker.nl

Cookies die wij gebruiken

google.com (analytics/googlemaps)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Cannabiswinkel Piramide en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar piramide@ziggo.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Cannabiswinkel Piramide wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cannabiswinkel Piramide neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via piramide@ziggo.nl. Cannabiswinkel Piramide heeft de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 

  • Er is een TLS (voorheen SSL) certificaat geïnstalleerd.

Uitleg TLS:

Een browser probeert een verbinding tot stand te maken met een website die met TLS beveiligd is. De browser vraagt dan aan de webserver om zich te identificeren. De server verstuurt de browser een kopie van het TLS-certificaat. De browser gaat dan bepalen of het certificaat vertrouwd is. Indien dat het geval is, wordt er weer een bericht naar de server verzonden. De server verzendt dan een digitale goedkeuring om een versleutelde verbinding tot stand te brengen. Alle data die via deze verbinding zal verstuurd worden is versleuteld tussen de browser en de server.

 

  • Website voorzien van laatste updates

  • Uw gegevens zullen binnenkomen in de mailbox van piramide@ziggo.nl deze is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. Na 12 maanden zullen de gegevens verwijderd worden.

Cannabiswinkel Piramide bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven en joomla plugins.

TLS (voorheen SSL)

Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Contact

Indien u vragen heeft over de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via piramide@ziggo.nl

Contact

Locatie & contactgegevens

Kapelstraat 43-A
1404 HW Bussum

Telefoon: 035 693 6465
Mail: piramide@ziggo.nl

Openingstijden

Maandag t/m Zaterdag: 12:00-22:00
Zondag: 18:00-22:00